12. veebr 2015

Küsimused ja vastused

Koolidele orientiiriks, mida ja kuidas oma edasisi tegevusi ette võtta nutistumise rindel

Birgy Lorenz Kuidas ja millal läheb lahti koolide kaasajastamine ehk uue tehnika ja nutivahendite kasutuselevõtu tegelik toetamine süsteemselt, mitte ainult läbi konkursside ja lootuse, et KOV seda lahendab? Kas ministeerium plaanib võtta enda kanda ühise infosüsteemi loomise õppetöö toetamiseks-haldamiseks, mis praegu on erasektori käes või jäävad need lahendused ka edaspidi erasektori kanda? Milline on teie nägemus IKT juurutamisest koolitöös (VOSK või kool saab toetust tehnika ostmiseks nt. õpilastele)? Ja ma pean silmas mitte riigikoole, vaid ka teisi Eesti üldhariduskoole, kes vajavad keskset arendamist ja toetamist jätkusuutlikult ning süsteemselt uue tehnikaga iga 3 aasta tagant.
Jevgeni Ossinovski HTM keskendub digipöörde elluviimisel eeskätt digitaalse sisu loomisele hariduses. St digitaalseid õppevahendeid ja vastava keskkonna - Hariduspilve - loomist. Riistvara poole pealt aitab HITSA koolidel vajalikud lahendused leida, aga riigipoolset üleüldist nutivahendite hankimist küll plaanis ei ole. Seda pole ka universaalselt vaja, sest väga paljudel noortel ja/või koolidel on need seadmed ka endal olemas. Mõistagi peab kool tagama võimalused neile lastele, kellel kodus vastavaid vahendeid ei ole.