30. sept 2013

5E ja 6E mudelid

Õppimine on muutumas. ei ole enam võimalik tulla lihtsalt klassi, pidada maha loeng või jaotada kätte ülesanded. Õpilastel kui ka õpetajal hakkab igav.

Kasutegur erinevatest õpimetoodikatest:
Googelda learning pyramidKui loengu pidamine ja õpetamine ei anna suuremat kasutegurit, siis tasub mõelda kuidas õpilasi aktiveerida. Iga aktiveeritud tund õpetab peale õppeaine sisu ka suhtlema üksteisega kui ka väärtushinnanguid, eetikat ja üldse inimeseks olemist.

5E mudel:

  • Tund algab õpilaste innustamisega - ENGAGE. Selleks võib olla lühivideo, mõni huvitav küsimuse püstitus, eksperiment, millel vastus on esialgu varjatud. Oluline on saada esimese 3-5 minutiga õpilased enda "kätte". Selles etapis võib läbi viia ka eelhindamise.
  • Explore ehk uurimise faas on see kui õpilased avastavad ise uut materjali, koostavad esitlusi, plakateid või uurivad kõike, mis on teemakohane. See võib olla grupitöö kui ka üksikettevõtmine.
  • Explane ehk selgitamise faas on see kui õpilased esitavad oma leitut teistele õpilastele. Õpetaja vajadusel sekkub ja kommenteerib vajalike lisateadmisi kui ka toob välja, mis on kõige olulisem meelde jätta.
  • Elaborate ehk laiendamise faas on igal õpilasel või õpilasgrupil erinev. Vastavalt vajadusele suunab õpetaja osad õpilased uurima teiste gruppide materjale ja lisamaterjale. Tehakse tagasi puudujääk ja innustatakse teistest ette jõudnud õpilasi a. teisi õpetama b. edasi uurima c. uuritud tulemusi ümber lükkama ja selle üle argumenteerima  nt. leidma veel võimalusi, kuidas oma tegevust laiendada
  • Evaluate - hindamise faas, võetakse kokku mida saavutati, mis oli kõige olulisem

Googelda 5E model (pildiotsing)Edasijõudnutele:
Kuid on olemas ka 6E mudel. 6E mudel toetub 5E mudelile, kuid lisatakse juurde veel üks hindamise etapp - vahehindamine. 5E mudel võib olla toimiv mitmete tundide jooksul nt. nädala või kahe nädala projekti jooksul viiakse läbi kõik vajalikud etapid. See on aga pikk aeg. Kui kahe nädala pärast selgub, et õppimine on läinud vales suunas, siis on juba päris palju aega kulutatud. Seepärast 6E mudel loob õpetajale hea võimaluse viia läbi vahehindamine, mis aitab kursil püsida.

Vahehindamine paigutatakse peale Explore ja enne Elaborate faasi. Kui õpilased on oma uuringuga rappa jooksnud, siis õpetaja saab eksinud jälle õigele rajale suunata. Arutelu ja vaidlused on loomulik õppimise osa!

Googelda 6E model (pildiotsing)


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Märkus: kommentaare saab postitada vaid blogi liige.